חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
חיים גמליאל830622711592719/02/2009לצו קיום צוואהתל אביב1
חיים גמליאל830622711592719/02/2009בקשה לקבלת העתק צוואהתל אביב2
פרטונה דוואן102790998042223/03/2006לצו קיום צוואהתל אביב1
פרטונה דוואן102790998042223/03/2006מינוי מנהל עזבוןתל אביב2
אבא יטח61868519370618/10/2009לצו ירושהחיפה3
שלמה כהן472908121984210/08/2009להארכת מועד להגשת התנגדותירושלים2
שמחה סיסו421145613077227/08/2006לצו ירושהחיפה1
מרדכי פרץ6160281911592919/02/2009לצו ירושהתל אביב1
ז'ליט שם טוב4600131910343510/02/2008לצו ירושהתל אביב1