חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
חודודט אילדטוב31758047015940624/04/2012לצו קיום צוואהתל אביב1
סטרול לייב בואינגו1552685816282116/07/2012לצו קיום צוואהתל אביב1
מזל בכר5639469517147812/02/2013לצו ירושהתל אביב1
ברקו ברקוביץ1552674216677229/10/2012לצו קיום צוואהתל אביב1
סורה בלימה ברקוביץ1552675916072529/05/2012לצו קיום צוואהתל אביב1
משה מוסה ספדיה642905969620620/07/2007לצו קיום צוואהתל אביב1
משה מוסה ספדיה642905969620607/08/2007מינוי מנהל עזבוןתל אביב2
משה מוסה ספדיה642905969620623/10/2007בקשת צו קיום צוואה מתוקנתתל אביב3
נסריה עמר4263777714771723/08/2011לצו קיום צוואהתל אביב2
סורין צווירם672617848448827/07/2006לצו קיום צוואהתל אביב1