חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
ישעיהו בן שחר54662145492602/08/2011לצו קיום צוואהחיפה1
הינדה הולשפיגר448310225881019/04/2012לצו ירושהחיפה1
נחום הולשפיגר448310145880919/04/2012לצו ירושהחיפה1
נתניאל לאופמן106854445739515/01/2012לצו ירושהחיפה1
יפה נזרי684502386211318/11/2012לצו קיום צוואהחיפה1
יפה נזרי684502386211315/04/2013מינוי מנהל עזבוןחיפה2
אשר סולל269560914724102/08/2011לצו ירושהתל אביב1
פרנצשקה צמנסקי651996223377018/04/2007לצו קיום צוואהחיפה1
סטניסלב צ'מנסקי651996146202812/11/2012לצו קיום צוואהחיפה1
יעקב קירשבראון103943696318931/01/2013לצו קיום צוואהחיפה1
צילה רגב53073765664129/11/2011לצו ירושהחיפה1
צבי שוורץ429872148195515/05/2006לצו ירושהתל אביב1
אברהם שורץ307196785944503/06/2012לצו קיום צוואהחיפה1