חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
יעקב ברכה7345535415874129/03/2012לצו קיום צוואהתל אביב1
סלביה גוזלן6448714316094704/06/2012לצו קיום צוואהתל אביב1
שלמה גולוד794025714667726/02/2012תיקון צו קיום צוואהתל אביב2
סטרול סטרול654647292230803/10/2010התנגדותירושלים3
סטרול סטרול654647292230805/09/2010להארכת מועד להגשת התנגדותירושלים2
פנינה סנוב531607014875921/08/2011לצו קיום צוואהתל אביב1
פורמוזה פרנקו1056499516780121/11/2012לצו ירושהתל אביב1
נאוה שמואלי436482522354822/02/2011לצו קיום צוואהירושלים1
מגדלנה שפיץ682003851880401/02/2009לצו ירושהירושלים1