חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
רות גת4929443215256906/11/2011לצו ירושהתל אביב1
רוזט דהן680544512945123/06/2013לצו קיום צוואהירושלים1
בלהה דויטש70300832505702/10/2011לצו קיום צוואהירושלים1
מריה דושנסקי30880673612313724/08/2009לצו קיום צוואהתל אביב1
ניצה הירשברג112297713029909/03/2010לצו ירושהתל אביב1
שמחה זבולוני668523005111/09/2013לצו ירושהירושלים1
מרים זינר305255962713824/07/2012לצו קיום צוואהירושלים1
אבלין לופו148634768686417/10/2006לצו קיום צוואהתל אביב1
אבלין לופו148634768686423/10/2006תיקון טעות סופרתל אביב2
יהודית לנדמן690637588913617/12/2006לצו ירושהתל אביב1
יהודית לנדמן690637588913617/12/2006בקשה אחרתתל אביב2
יוסף מושקוביץ425158589669527/07/2007לצו ירושהתל אביב1
משה משה361580417923512/08/2013לצו ירושהתל אביב1
אלכסנדרו סיגלר016592313/09/2012לצו ירושהתל אביב1
ליבה סיגלר7509022510605306/05/2008לצו קיום צוואהתל אביב1
אברהם רוזנר169829932783922/11/2012לצו קיום צוואהירושלים1
אברהם רוזנר169829932783916/01/2013התנגדותירושלים4
אורל שולר654664359810818/09/2007לצו קיום צוואהתל אביב1
פרידה שולר6546644314817815/08/2011לצו קיום צוואהתל אביב1
פרידה שולר6546644314817815/08/2011תיקון טעות סופרתל אביב2