חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
ברטה ברגינסקי6878890013034309/03/2010לצו קיום צוואהתל אביב1
ברטה ברגינסקי6878890013034313/06/2010בקשת צו קיום צוואה מתוקנתתל אביב2
סופיה גרינשפון697596521837527/11/2008לצו קיום צוואהירושלים1
אנה הוכמן גרון689051161359303/05/2010לצו קיום צוואהנצרת1
שלמה טנצר012362209/09/2009לצו ירושהתל אביב1
יוסף לוונשטיין31390649712222026/07/2009לצו קיום צוואהתל אביב1
יוסף לוונשטיין31390649712222011/08/2009בקשת צו קיום צוואה מתוקנתתל אביב2
רפאל יצחק סרוסי545806214986807/09/2011לצו קיום צוואהתל אביב1
סוסנה קאטאריבס דה013103311/04/2010לצו ירושהתל אביב1