חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
מרגית אברהם995831510933805/08/2008לצו קיום צוואהתל אביב1
ישראל-יעקב אלתר21485599426303/06/2007לצו קיום צוואהתל אביב1
ישראל-יעקב אלתר21485599426314/11/2007מינוי מנהל עזבוןתל אביב2
מטילדה ברוך796898516331725/07/2012לצו ירושהתל אביב1
יוסף גרובר4276651913116513/04/2010לצו קיום צוואהתל אביב1
יואב הורן1751418922719/12/2006לצו קיום צוואהתל אביב1
משה מוספיה103589685282208/03/2011לצו קיום צוואהחיפה1
אליס אמה סבן646780896004405/07/2012לצו קיום צוואהחיפה1
אלברטו סרמונטה270362359428003/06/2007לצו קיום צוואהתל אביב1
ברוריה פלד592920377972523/02/2006לצו ירושהתל אביב1
יהושע פרנקל924718013263601/06/2010לצו קיום צוואהתל אביב1
אורורה מלי רייס3875482926509/06/2013לצו קיום צוואהירושלים1
אורורה מלי רייס3875482926509/06/2013מינוי מנהל עזבוןירושלים2