חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
אילנה יששכר4364433511641205/03/2009לצו קיום צוואהתל אביב1