חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
שלוה אליגולשוילי31385406911914506/05/2009לצו קיום צוואהתל אביב1
איזי בן דרורי279831214277115/03/2011לצו ירושהתל אביב1
איזי בן דרורי279831214277107/04/2011לצו ירושהתל אביב2
איזי בן דרורי279831214277109/11/2011בקשת צו ירושה מתוקנתתל אביב3
אלזה בן דרורי732384312766028/12/2009לצו ירושהתל אביב1
אלזה בן דרורי732384312766017/01/2010מינוי מנהל עזבוןתל אביב2
אלזה בן דרורי732384312766014/03/2010בקשת צו ירושה מתוקנתתל אביב4
אלזה בן דרורי732384312766021/03/2010בקשת צו ירושה מתוקנתתל אביב5
אלזה בן דרורי732384312766012/07/2010בקשת צו ירושה מתוקנתתל אביב6
בוריס דווידוביץ'31009134313805229/12/2010בקשת צו ירושה מתוקנתתל אביב2
גבריאל מצקפלישווילי1164137016425708/08/2012לצו ירושהתל אביב1
דניאל פצ'חדזה015766207/03/2012לצו קיום צוואהתל אביב1
דניאל פצ'חדזה015766207/03/2012בקשה לקבלת העתק צוואהתל אביב2
זכריה שליט4151817612766911/01/2010מינוי מנהל עזבוןתל אביב2