חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
ניקולאי חי אברהם7318421014154027/01/2011לצו קיום צוואהתל אביב1
יצחק מנו465948815467320/12/2011לצו קיום צוואהתל אביב1
יצחק מנו465948815467308/01/2012בקשה אחרתתל אביב2