חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
דורה אבידב74283031589925/09/2007לצו ירושהירושלים1
יצחק אבידב29717111034310/04/2008תיקון צו ירושהירושלים2
ניסן אברהם708973198551828/08/2006לצו קיום צוואהתל אביב1
שרה אברזיל6786897617294918/03/2013לצו ירושהתל אביב1
יוליה אברמוביץ'3072258398147704/05/2006לצו ירושהתל אביב1
רפאל אידנזון32087028015738229/02/2012לצו ירושהתל אביב1
פרידה בבינסקי3205377728658728/09/2006לצו ירושהתל אביב1
ולקה בויאנובר30893352213706203/10/2010לצו ירושהתל אביב1
פסיה בוסלוביץ'3070799707817402/01/2006לצו קיום צוואהתל אביב1
חנה בקרמן174423441258430/05/2006לצו קיום צוואהבאר שבע1
שרה ברודסקיה30615672017039821/01/2013לצו קיום צוואהתל אביב1
חיה בריף31043287711344516/12/2008לצו ירושהתל אביב1
גניה ברנשטיין30449412315434213/12/2011לצו קיום צוואהתל אביב1
פאינה ברשדסקי3116435488746301/11/2006לצו קיום צוואהתל אביב1
נינה בשקירוב3069468809614717/07/2007לצו קיום צוואהתל אביב1
ולרי גיטלמן31073791117553620/05/2013לצו ירושהתל אביב1
נחמה גיטלמן31274574815998609/05/2012לצו ירושהתל אביב1
זכריה דאר264012612314024/08/2009לצו ירושהתל אביב1
זכריה דאר264012612314024/08/2009לצו קיום צוואהתל אביב2
מאיה דבורקין30375695110891627/07/2008לצו קיום צוואהתל אביב1