חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
דן רון אריאן6742471316820804/12/2012לצו קיום צוואהתל אביב1
מרדכי מימון125675913291329/06/2010התנגדותתל אביב2