חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
מרינה גאיסין31109186213882916/11/2010לצו ירושהתל אביב1
סנדר גבאי265323611166704/11/2008לצו ירושהתל אביב1
סנדר גבאי265323611166718/12/2008בקשת צו ירושה מתוקנתתל אביב2
רות ולצר6579690615272208/11/2011לצו קיום צוואהתל אביב1
אברהם חיימוב3046161888197416/05/2006לצו ירושהתל אביב1
יונה כהן413973817838405/01/2006לצו ירושהתל אביב1
יאיר כוהנוב3141810338770508/11/2006לצו ירושהתל אביב1
רחל שלי לוי3850108614303221/03/2011לצו ירושהתל אביב1
לוציאן סולומון1330538813662107/09/2010לצו ירושהתל אביב1
צפורה קאופמן518864410487527/03/2008לצו ירושהתל אביב1
קרן הודיה רגב322038538705923/10/2006לצו ירושהתל אביב1
טובה שוייפל6579714413309608/06/2010לצו ירושהתל אביב1
יוסף שוייפל6579713613072121/03/2010לצו ירושהתל אביב1