חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
פרומה בלוסטוצקי3045661103145705/08/2013לצו ירושהבאר שבע1
חמני סרוסי3073240813373828/06/2010לצו ירושהתל אביב1
חמני סרוסי3073240813373814/07/2010בקשת צו ירושה מתוקנתתל אביב2
חמני סרוסי3073240813373813/04/2011בקשת צו ירושה מתוקנתתל אביב3
חמני סרוסי3073240813373814/06/2011בקשת צו ירושה מתוקנתתל אביב4
חמני סרוסי3073240813373828/07/2011בקשת צו ירושה מתוקנתתל אביב5