חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
יוסוף עומר אלצאנע3189374638955528/12/2006לצו ירושהתל אביב1
אברהם בן חמו224935979892623/10/2007לצו ירושהתל אביב1