חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
אסתר ורון6993114518052903/09/2013לצו קיום צוואהתל אביב1
עליזה ורון6993115210528408/04/2008לצו ירושהתל אביב1
יעקב לביא6868191511971324/05/2009לצו קיום צוואהתל אביב1