חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
זלדה אוסטרובסקי30648522816159418/06/2012לצו קיום צוואהתל אביב1
מאיר וייס389769110448917/03/2008לצו ירושהתל אביב1
מארבי מדר156774951694422/06/2008לצו ירושהבאר שבע1
משה מנחמוב890984811137928/10/2008לצו ירושהתל אביב1
משה מנחמוב890984811137909/12/2008בקשת צו ירושה מתוקנתתל אביב2
מוסא משה פניריאן6802587313059316/03/2010לצו ירושהתל אביב1