חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
אבי בן נעים677578722159004/05/2010לצו קיום צוואהבאר שבע1
אבי בן נעים677578722159013/10/2010תיקון טעות סופרבאר שבע2
יאנה יופה3075667603819801/04/2008מינוי מנהל עזבון זמניחיפה2
שרה מסעוד לוי50134616177109/01/2007ביטול צו ירושהתל אביב2