חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
אהרון אביטבול מסעו1088015116490522/08/2012לצו קיום צוואהתל אביב1
שולמית אדרי578429322960227/01/2013לצו ירושהבאר שבע1
נינה אהרונוב3094832872058006/12/2009לצו ירושהבאר שבע1
תמר אורן727955716299518/07/2012לצו קיום צוואהתל אביב1
סימון אמויאל103801112140618/04/2010לצו ירושהבאר שבע1
אהרן אמינוף3208131409505/12/2006התנגדותירושלים3
מוריס אפרגן1281301015979606/05/2012לצו קיום צוואהתל אביב1
רות ארונוביץ600915031598317/10/2007לצו קיום צוואהירושלים1
רות ארונוביץ600915031598317/10/2007בקשה לקבלת העתק צוואהירושלים2
יזנו בלטא3195515942866415/10/2012לצו ירושהבאר שבע1
אלבאצ'או בלטה3285802952107214/02/2010לצו ירושהבאר שבע1
אלבאצ'או בלטה3285802952149221/04/2010לצו ירושהבאר שבע1
יעקב בן שיר78596351379906/09/2006לצו קיום צוואהירושלים1
מרים בצלאל6689961138307/02/2006תיקון צו קיום צוואהירושלים2
מהרטו רחמי גולה159186752293221/10/2010לצו ירושהבאר שבע1
גולדה גורביץ1640338816219401/07/2012לצו קיום צוואהתל אביב1
בוריס גלפרין31730039015493126/12/2011לצו קיום צוואהתל אביב1
פניה גרינבאום3059130481944624/06/2009לצו ירושהבאר שבע1
שלום דהן017706124/06/2013לצו ירושהתל אביב1
נעמי דזלושינסקי716001310721105/06/2008לצו קיום צוואהתל אביב1