חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
סידני שרה ארבטר3127428289470219/06/2007לצו קיום צוואהתל אביב1
משה באבורשוילי3136480571761206/10/2008לצו ירושהבאר שבע1
שרה באבורשוילי3136480401761306/10/2008לצו ירושהבאר שבע1
יוסף בר יצחק136623610717104/06/2008לצו קיום צוואהתל אביב1
יוסף בר יצחק136623610717119/08/2008בקשת צו קיום צוואה מתוקנתתל אביב2
יצחק בר יצחק136624412187914/07/2009לצו קיום צוואהתל אביב1
לויס ברנס1532274611566816/02/2009לצו קיום צוואהתל אביב1
ססיליה גודמן570017912275512/08/2009לצו קיום צוואהתל אביב1
ססיליה גודמן570017912275513/06/2010בקשת צו קיום צוואה מתוקנתתל אביב2
ססיליה גודמן570017912275513/06/2010בקשה לקבלת העתק צוואהתל אביב3
יעקב גול017579227/05/2013לצו קיום צוואהתל אביב1
יעקב גול017579227/05/2013בקשה לקבלת העתק צוואהתל אביב2
סאלי דאובר017029817/01/2013לצו ירושהתל אביב1
קאשי הגנזר טבן014676725/07/2011לצו קיום צוואהתל אביב1
ג'ון הרולד זיידלר011083225/09/2008לצו קיום צוואהתל אביב1
ג'ון הרולד זיידלר011083525/09/2008לצו קיום צוואהתל אביב1
ג'ון הרולד זיידלר011083225/09/2008בקשה לקבלת העתק צוואהתל אביב2
שרה פדר הרשקוביץ017579427/05/2013לצו קיום צוואהתל אביב1
שרה פדר הרשקוביץ017579427/05/2013בקשה לקבלת העתק צוואהתל אביב2
סידני פ מאסי133805555187916/01/2011לצו ירושהחיפה1