חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
אדל אילן483055014304122/03/2011לצו קיום צוואהתל אביב1
אדל אילן483055014304123/02/2012בקשת צו קיום צוואה מתוקנתתל אביב2
זאב בופמן713720117801916/07/2013לצו ירושהתל אביב1
מטילדה בכר416557477903525/01/2006לצו ירושהתל אביב1
מטילדה בכר416557477903527/07/2006בקשה אחרתתל אביב4
חיים ברזילי4262519417830322/07/2013לצו קיום צוואהתל אביב1
רפאל דואני127398615971303/05/2012לצו ירושהתל אביב1
שמואל זרעיה879537910837113/07/2008לצו ירושהתל אביב1
אני חממה6758841813648101/09/2010לצו קיום צוואהתל אביב1
שמעון יהודה468916108278312/06/2006לצו ירושהתל אביב1
זהרה כהן413926222063101/12/2009לצו קיום צוואהירושלים1
זהרה כהן413926222063124/12/2009לצו קיום צוואהירושלים2
מרדכי כהן )מיכאל(26051311295001/12/2008לצו ירושהתל אביב1
יוסף כרמלי7021191712576417/06/2010תיקון צו ירושהתל אביב2
יפה קסנר67688656198208/11/2012לצו קיום צוואהחיפה1
שמואל קסנר273054716581012/09/2012לצו קיום צוואהתל אביב1
חיים קרח284746511016125/01/2009בקשת צו ירושה מתוקנתתל אביב2
לינה שולב429168814518806/06/2011לצו קיום צוואהתל אביב1
אמנון ששון252757013422906/07/2010לצו ירושהתל אביב1