חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
אלבר מזין7140361210077914/12/2007לצו קיום צוואהתל אביב1
אלבר מזין7140361210077917/04/2008תיקון צו קיום צוואהתל אביב2