חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
חביבה נחמני658608195745417/01/2012לצו קיום צוואהחיפה1
חביבה נחמני658608195745417/01/2012מינוי מנהל עזבוןחיפה2