חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
משה ביתן122628110479025/03/2008לצו קיום צוואהתל אביב1
רחל ביתן868750113062516/03/2010לצו קיום צוואהתל אביב1
יוסף סלם426250875699025/12/2011לצו ירושהחיפה1
ליאורה עוזרי לוי7066631590225/09/2007לצו קיום צוואהירושלים1