חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
חנה אדז'יאשוילי1435027616463316/08/2012לצו ירושהתל אביב1