חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
אלגריה בן זקן794877162805111/07/2012לצו ירושהבאר שבע1