חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
יחזקאל אהרן677720121446308/05/2007לצו ירושהבאר שבע1
יחזקאל אהרן677720121446308/11/2007מינוי מנהל עזבוןבאר שבע2