חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
אברראו אנניה160048631502408/08/2007לצו ירושהבאר שבע1
ישרג בטבבו3077431041834722/01/2009לצו ירושהבאר שבע1
אמוואנה בירהנה3244122201545505/11/2007לצו ירושהבאר שבע1
אמוואנה בירהנה3244122201545505/11/2007הוכחת מוותבאר שבע2
אלני ברלי3094398341271513/02/2006לצו ירושהירושלים1
נחום גרמדאי137673061901909/03/2009לצו ירושהירושלים1
קטמה טקלה3094237211950715/07/2009לצו ירושהבאר שבע2
קטמה טקלה3094237211950715/07/2009הוכחת מוותבאר שבע3
יוסופחי יונתנוב3091644571679428/05/2008לצו ירושהבאר שבע1
מפרט יונתנוב3091644651635318/03/2008לצו ירושהבאר שבע1
גביאו מנגיסטו3174062131872316/03/2009לצו ירושהבאר שבע1
אגניהו מספון3244273271547506/11/2007לצו ירושהבאר שבע1
אגניהו מספון3244273271547506/11/2007הוכחת מוותבאר שבע2
סללו מקוריאו3131055201522224/09/2007לצו ירושהבאר שבע1