חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
שרה-קרן אינשטין502428662774813/11/2012לצו קיום צוואהירושלים1
אלישבע אלוני9285933973613/08/2007לצו קיום צוואהנצרת1
ישראל בית הלחמי20146032348410/02/2011לצו קיום צוואהירושלים1
יחיאל בן זאב19143811812822/10/2008לצו ירושהירושלים1
נחמה בן זאב35379331688627/03/2008לצו קיום צוואהירושלים1
נחמה בן זאב35379331688601/04/2008בקשה להוספת פרטים בצוואהירושלים2
עדה ברודסקי75712762421701/06/2011לצו ירושהירושלים1
סוניה האס3289337591994406/08/2009לצו קיום צוואהירושלים1
סוניה האס3289337591994406/08/2009בקשה להוספת פרטים בצו קיום צווירושלים2
עקיבא ויינגורט3220932462228905/08/2010לצו ירושהירושלים1
עקיבא ויינגורט3220932462228905/08/2010בקשה אחרתירושלים2
אודט חדד776154171806028/09/2008לצו קיום צוואהירושלים1
משה טאובר2392101847309/12/2008לצו קיום צוואהירושלים1
משה טאובר2392101847309/12/2008תיקון טעות סופרירושלים2
מטי יוספסון676353832182110/06/2010התנגדותירושלים3
שרה לכמן3337897332967215/07/2013לצו קיום צוואהירושלים1
שרה מצליח709100211795811/09/2008לצו ירושהירושלים1
מרים נורי3949992867210/04/2013לצו קיום צוואהירושלים1
מרים נורי3949992867210/07/2013בקשה להוספת פרטים בצוואהירושלים2
שרה סגל7000702436426/06/2011לצו ירושהירושלים1