חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
אברהם בנק319562516796326/11/2012לצו קיום צוואהתל אביב1
דוד פרי280710516829206/12/2012לצו קיום צוואהתל אביב1
יהודה פרנק167940617803616/07/2013לצו קיום צוואהתל אביב1