חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
זינאידה אפלגרד31285488815971803/05/2012לצו ירושהתל אביב1
אסתר בטש5211803112795106/01/2010לצו ירושהתל אביב1
אולגה בסין31704871815432513/12/2011לצו ירושהתל אביב1
שולמיף בסין31374481513652602/09/2010לצו ירושהתל אביב1
דוד מלך795720216602723/09/2012לצו ירושהתל אביב1
רינה עזרי940799015433513/12/2011לצו קיום צוואהתל אביב1
יחזקאל פנחס521199014722602/08/2011לצו קיום צוואהתל אביב1
שולמית פנחס521175014722802/08/2011לצו קיום צוואהתל אביב1
לולה קלינגר1078864412099224/06/2009לצו ירושהתל אביב1
דורה רוזנברג273814414041123/12/2010לצו קיום צוואהתל אביב1
דורה רוזנברג273814414041125/09/2011בקשת צו קיום צוואה מתוקנתתל אביב2
זאב רוזנברג498777214041023/12/2010לצו קיום צוואהתל אביב1
זאב רוזנברג498777214041022/05/2011בקשת צו קיום צוואה מתוקנתתל אביב2