חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
חיים אדרי781342105257023/02/2011לצו ירושהחיפה1
סעדה אדרי781342285256322/02/2011לצו ירושהחיפה1
גדעון אלעד31919882429503/04/2011לצו ירושהבאר שבע1
שמואל דגני4267824314644113/07/2011לצו קיום צוואהתל אביב1
שמואל דגני4267824314644128/11/2011בקשת צו קיום צוואה מתוקנתתל אביב2
שלום זבלי794471161912310/05/2009לצו ירושהבאר שבע1
דוד זיידמן23148475287816/03/2011לצו קיום צוואהחיפה1
רייזל זיידמן101514215287716/03/2011לצו ירושהחיפה1
קרולה זילבר814266314425012/05/2011לצו קיום צוואהתל אביב1
קיקו חלפון017872531/07/2013לצו ירושהתל אביב1
אברהם מל843793116533203/09/2012לצו קיום צוואהתל אביב1
בומק סנדלר017139110/02/2013לצו ירושהתל אביב1
סימון סרוסי649117205440130/06/2011לצו ירושהחיפה1
חיים קשרי7171986817929113/08/2013לצו ירושהתל אביב1
גילה רובינסון79203332915602/06/2013לצו קיום צוואהירושלים1
רוזה ריקמן157644422693101/03/2012לצו ירושהבאר שבע1
צלח שאול4245072613029309/03/2010לצו ירושהתל אביב1
צלח שאול4245072613029301/08/2010תיקון צו ירושהתל אביב2
שושנה שמיגלסקי577620815773608/03/2012לצו קיום צוואהתל אביב1