חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
יפת אבדר3096989315319217/11/2011לצו ירושהתל אביב1
יוסף כהן4204770416214601/07/2012לצו קיום צוואהתל אביב1
גלית כרמלי2405269816620010/10/2012לצו ירושהתל אביב1
רבקה לוגסי606662789389821/05/2007לצו ירושהתל אביב1
אריה מולה866191014373017/04/2011לצו ירושהתל אביב1
אריה מולה866191014373024/01/2013בקשת צו ירושה מתוקנתתל אביב2
שרה ססנפור3022080015795914/03/2012לצו קיום צוואהתל אביב1
שלום שירום4149610012111129/06/2009לצו ירושהתל אביב1