חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
קלרה ביה59183705557606/09/2011לצו ירושהחיפה1