חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
אנואר בירי7559941511824906/04/2009לצו ירושהתל אביב1
חיים בן חיים7712141610659120/05/2008לצו ירושהתל אביב1
יהושע בן נון5060349715513801/01/2012לצו ירושהתל אביב1
יוסף בנימין7467971317664417/06/2013לצו ירושהתל אביב1
שמחה בנימין7467972116480820/03/2013תיקון צו קיום צוואהתל אביב3
בבו ברגה4206021017321321/03/2013לצו ירושהתל אביב1
נאגי גזנאווי4890001317862829/07/2013לצו ירושהתל אביב1
אליהו דוחי7476621312129501/07/2009לצו ירושהתל אביב1
עובדיה דולי2604511212382414/09/2009לצו ירושהתל אביב1
עובדיה דולי2604511212382401/12/2009בקשת צו ירושה מתוקנתתל אביב2
עזיזה זבלי7480172115293213/11/2011לצו ירושהתל אביב1
אסתר חסקיה5172664414732403/08/2011לצו ירושהתל אביב1
פואד יונה7047711212382914/09/2009לצו קיום צוואהתל אביב1
רחל יחזקאל7141041912129701/07/2009לצו קיום צוואהתל אביב1
אברהם ימיני4222153113704103/10/2010לצו קיום צוואהתל אביב1
אהרן כהן4191136313470722/07/2010לצו קיום צוואהתל אביב1
גאמיל מאיר4635761212979822/02/2010לצו קיום צוואהתל אביב1
גאמיל מאיר4635761212979808/05/2011בקשת צו קיום צוואה מתוקנתתל אביב2
הרצל מאיר4635765313595723/08/2010לצו ירושהתל אביב1
הרצל מאיר463576531428017/10/2010לצו ירושהנצרת1