חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
אסתר כדורי2592592219219/07/2010לצו קיום צוואהירושלים1
עישה מוחמד80548969882609/08/2006לצו ירושהירושלים2
נעים צ'נירו748008142470411/08/2011לצו קיום צוואהירושלים1
נעים צ'נירו748008142470411/08/2011בקשה להמצאת צוואה מקוריתירושלים2
אברהם רובין27759972092916/11/2011ביטול צו קיום צוואהירושלים2