חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
מרים ארן ארנשטין273823516598720/09/2012לצו ירושהתל אביב1
גורדון דני בוגן131419322056913/02/2011התנגדותירושלים2
גורדון דני בוגן131419322056901/03/2011בקשה להוספת פרטים בצו קיום צווירושלים3
בדרי חי4588241217700123/06/2013לצו קיום צוואהתל אביב1
אברהם כדור4155336315460619/12/2011לצו ירושהתל אביב1
אשר מזרחי7474581117131407/02/2013לצו קיום צוואהתל אביב1
ניצה קרביץ6448175711352017/12/2008לצו קיום צוואהתל אביב1
ניצה קרביץ6448175711352017/12/2008בקשה להוספת פרטים בצוואהתל אביב2