חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
אדמונד בנו012388115/09/2009לצו ירושהתל אביב1
היינריך דיאמנט125908168088011/04/2006לצו קיום צוואהתל אביב1
רפאל יעקב7225279390821/02/1999בקשה אחרתתל אביב2
חנה ליפשיץ70454618820519/11/2006תיקון טעות סופרתל אביב2
יצחק מוריץ4521063013713905/10/2010לצו קיום צוואהתל אביב1
משה קוסיוב72261118087611/04/2006לצו קיום צוואהתל אביב1
חנה שרבט1737531215249803/11/2011לצו ירושהתל אביב1