חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
אלברט אדרי114713236468105/05/2013לצו ירושהחיפה1
חנה אואנונו603587104027009/09/2008לצו קיום צוואהחיפה1
אריה אופיר300729045136207/12/2010לצו קיום צוואהחיפה1
אריה אורן642368132917016/03/2006לצו ירושהחיפה1
יוסף בוחובזה799812133154026/10/2006לצו ירושהחיפה1
יוסף בוחובזה799812133154018/06/2007תיקון טעות סופרחיפה2
פאול גבע4396033519904/04/2011תיקון טעות סופרחיפה2
תמר הבר238031911315108/12/2008לצו קיום צוואהתל אביב1
אמאל והבה576009754049025/09/2008לצו ירושהחיפה1
אהרן זילברמן23233275305529/03/2011לצו קיום צוואהחיפה1
חיים חזיזה623557146076626/08/2012לצו ירושהחיפה1
עיישה חזיזה623557226076726/08/2012לצו ירושהחיפה1
אפרים טודובר652558876464802/05/2013לצו קיום צוואהחיפה1
זופיה טורן120520565747618/01/2012לצו קיום צוואהחיפה1
סטניסלב טורן120520492995729/05/2006לצו קיום צוואהחיפה1
ארנה טייכר21481955100518/11/2010לצו ירושהחיפה1
גבריאל טייכר25848035100318/11/2010לצו ירושהחיפה1
חוה טלטש66558565232907/02/2011לצו קיום צוואהחיפה1
שרה כשיוף94162153443513/06/2007לצו ירושהחיפה1
מאוריצו מנביץ149955264313301/04/2009לצו קיום צוואהחיפה1