חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
אסגדש אברהם179355373043104/07/2006לצו ירושהחיפה1
רובי וולבוטר769170205351628/04/2011לצו קיום צוואהחיפה1
יהודה כהן4108906113115913/04/2010לצו קיום צוואהתל אביב1
יהודה כהן4108906113115927/04/2010בקשה אחרתתל אביב2
רחל כהן4108907913115813/04/2010לצו קיום צוואהתל אביב1
דוד מולכו236062613600524/08/2010לצו קיום צוואהתל אביב1
מרק סגל113212963512809/08/2007לצו ירושהחיפה1
ליאור עזריה2036055975468617/07/2011לצו ירושהחיפה1
יהודית פריגר127337216541401/07/2013לצו קיום צוואהחיפה1
מרה שטרן473726105220601/02/2011לצו קיום צוואהחיפה1
ראובן שטרן423211095220501/02/2011לצו קיום צוואהחיפה1