חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
אשר אשל19999291735126/06/2012לצו קיום צוואהנצרת1
שלמה בן דור92650671022502/01/2008לצו קיום צוואהנצרת1
מטילדה בר נור58439741735026/06/2012לצו ירושהנצרת1
דינה ברן783950917736330/06/2013לצו ירושהתל אביב1
אברהם דדון799484101627201/03/2012להארכת מועד להגשת התנגדותנצרת2
אברהם דדון799484101627201/03/2012התנגדותנצרת3
גיטיה ורדי58883671286804/11/2009לצו ירושהנצרת1
עמנואל ורדי5888268780104/11/2009לצו ירושהנצרת2
אסתר חודוס688482821286704/11/2009לצו ירושהנצרת1
יבבדוקיה מאירוביץ'3071002141495507/03/2011לצו ירושהנצרת1
נגיה מזין726967278329822/06/2006לצו קיום צוואהתל אביב1
צפורה מסד58791431340208/03/2010לצו ירושהנצרת1
צפורה מסד58791431340213/01/2011מינוי מנהל עזבוןנצרת2
עמנואל מרמר55673001283601/11/2009לצו קיום צוואהנצרת1
משה סגל1819010963115/07/2007לצו ירושהנצרת1
מרטה פרסמן3074917956378110/03/2013לצו קיום צוואהחיפה1