חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
אלגרה פלור אלגבה3274513738256608/06/2006לצו קיום צוואהתל אביב1
אלגרה פלור אלגבה3274513738256608/06/2006בקשה לקבלת העתק צוואהתל אביב2
חדוה ישראלית758986412279212/08/2009לצו קיום צוואהתל אביב1
זליג ליפשיץ643828231764410/08/2008התנגדותירושלים2
זליג ליפשיץ643828231764429/10/2008לצו קיום צוואהירושלים3
כאמל מאנדר805834042175523/05/2010לצו ירושהירושלים1
כאמל מאנדר805834042175507/02/2011בקשת צו ירושה מתוקנתירושלים2
מאריצה מאנדר805834122269624/10/2010לצו ירושהירושלים1
יעקב שפירא1098811113076322/03/2010לצו קיום צוואהתל אביב1