חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
זאב ברגר5885413999131/10/2007לצו ירושהנצרת1
צילה טיברגר108434984898814/06/2010לצו קיום צוואהחיפה1
אניטה פרגר584444417194521/02/2013לצו קיום צוואהתל אביב1
מרים פרידמן944216110013726/11/2007לצו קיום צוואהתל אביב1
דוד שורץ59248811326702/05/2002לצו קיום צוואהחיפה1