חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
רפאל בן דוד484626716816302/12/2012לצו ירושהתל אביב1
שולמית הר ציון11710166274206/01/2013לצו ירושהחיפה1
גבריאל מרגלית182440814585923/06/2011לצו קיום צוואהתל אביב1
דן נוי3094785717031017/01/2013לצו קיום צוואהתל אביב1
אברהם רובין420642955802520/02/2012לצו ירושהחיפה1