חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
אריה גילת53974352715028/03/2012לצו קיום צוואהבאר שבע1
בתיה רמות53944572719815/04/2012לצו ירושהבאר שבע1