חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
אמיל מטר351961461343614/03/2010לצו ירושהנצרת1
פאיז מטר210982641342411/03/2010לצו ירושהנצרת1