חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
יוסף גנון371932516159918/06/2012לצו ירושהתל אביב1