חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
בן ציון אידה2681843512475026/10/2009לצו קיום צוואהתל אביב1
אריה עזריהו5558570718046302/09/2013לצו ירושהתל אביב1