חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
ודיעה דיאב204882014696314/01/2010לצו קיום צוואהחיפה1
יוחאי שמעו דיין605213825256423/02/2011לצו ירושהחיפה1
קיריל דרמן3174543951488122/02/2011לצו ירושהנצרת1
מוריץ לוי328917231478409/02/2011לצו ירושהנצרת1
איליה לנגמן3106997495303728/03/2011לצו ירושהחיפה1
אסתר סגנובסקי3072799503215111/12/2006לצו קיום צוואהחיפה1
רבקה רוטנברג3066142644264001/03/2009לצו קיום צוואהחיפה1
שרול רוטנברג3066141814263901/03/2009לצו קיום צוואהחיפה1