חיפוש בקשה לרשם הירושה

שם מנוחת"ז מנוחמספר תיקתאריך הגשהסוג בקשהמחוזמס' בקשה
בנימין יעקובוביץ692514607628913/07/2006בקשה מתוקנתתל אביב2